Om DISC

Människan är en komplex konstruktion. En naturens ultrafenomen i skapelsesammanhang. Att tro att vi kan klassas utifrån ett teoretiskt ramverk och nöja oss med den indelningen som grund för bedömningar av individuella uppfattningar och beteendemönster, ja det kan man definitivt ifrågasätta. Inte minst barndomen där oftast minst två inflytanden – mamma och pappa med sina respektive bagage – ger oändliga variationer i ett uppväxande barn.

Men. Att generalisera fyller funktion. Även när det handlar om människor och vårt till synes nyckfulla och slumpmässiga beteende. Det hjälper oss att förstå. För gemensamma nämnare finns trots allt. Så intrikat är inte vår konstruktion. Jag har blivit utsatt för och testat en mängd olika personlighetanalysmetoder. DISC är den som har gett mig tydligast svar.

DISC är en fantastisk metod för att fånga upp det mest tongivande i vårt beteende. Det svarar inte på allt, men man får en mycket tydlig bild av den huvudfåra vårt livsvatten oftast väljer att strömma genom.

Kort orientering om DISC

William Moulton Marston, en psykolog som bland annat uppfann lögndetektorn, utvecklade på 1920-talet ett sätt att mäta och beskriva fyra grundläggande beteenden som är viktiga för vår överlevnad. Han kallade dessa:

Dominans (röd)

Inflytande (gul)

Stabilitet (grön)

Konformitet (blå)

Marstons modell blev banbrytande och tongivande och formades till ett etablerat verktyg för inte minst företag där man får svar på vilken beteendetyp en medarbetare är. Kunskapen bidrar till bättre samarbete och kommunikation.

DISC är en självskattningstest som ger svar på hur du agerar i olika situation. Det värderar inte och det tar inte ställning för eller emot olika beteendetyper.

Se de fyra färgerna som fyra kärl i din kropp som är olika fyllda. De allra flesta har åtminstone någonting av alla färgerna i sitt beteende. Vad som kännetecknar oss oftast och mest kommer att avgöras av hur stor mängd vi har av respektive färg. Det allra vanligaste är en kombination av två eller tre färger som är att betrakta som dominerande för vårt beteende. Och det är främst mellan de färgerna vi kommer att hoppa, beroende
på situation.

Det röda